Переваги іспитів

До основних переваг іспитів можна віднести:

 • акцент не на теорії, а на практиці. Іспит побудований таким чином, що кандидати повинні підтвердити знання і володіння англійською мовою;
 • сертифікати PTE є безстроковими і не вимагають повторної перездачі (на відміну від IELTS, TOEFL);
 • не вимагається підготовка до особливого формату іспиту;
 • для підготовки до іспитів PTE можна використовувати стандартні британські підручники, що відповідають вимогам CEFR, в яких застосовується комунікативна методика;
 • на іспиті немає окремої частини перевірки граматики. Граматика перевіряється в контексті – при перевірці мовних навичок письма (writing) і говоріння (speaking);
 • іспити проводяться 3 рази в рік (травень, червень і грудень);
 • висока якість обраних типів завдань дозволила значно скоротити тривалість іспиту у порівнянні з іншими типами іспитів – від 1 години на рівень А1 до 3 годин 10 хвилин на рівні С2;
 • спочатку здається усний іспит, а через 2 тижні – письмовий;
 • іспит в 2 рази дешевший, ніж Кембриджські CAE, FCE чи IELTS;
 • сертифікат PTE визнається імміграційними службами Великої Британії, багатьма міжнародними компаніями. У Великій Британії, Канаді, Італії, Болгарії, Польщі та інших країнах сертифікат Pearson певного рівня заміняє вступний іспит;
 • сертифікат PTE визнають працедавці Великої Британії і ще більше 100 країн світу.

Переваги іспитів PTE для школярів

Згідно з Додатком до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» у 2014-2015 навчальному році від 20.02.2015 №192 сертифікат Pearson Test of English рівня B-1 – для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 – для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов зараховуються як атестація.

У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів 12 балів.

Отже, очевидними перевагами є:

 • отримання міжнародного сертифікату про знання англійської мови;
 • результати іспиту зараховуються як результати атестації;
 • у додаток до атестата з цих предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

Переваги іспитів PTE для студентів

Міжнародний сертифікат PTE General визнають навчальні заклади і роботодавці багатьох країн світу.

У таких країнах як Велика Британія, Канада, Італія, Болгарія, Польща тощо сертифікат Pearson певного рівня заміняє вступний іспит на навчання в університет.

Переваги іспитів PTE для викладачів ВНЗ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р., згідно з Порядком затвердження рішень про присвоєння вчених звань наявність сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) є однією із вимог.