Іспит рівня 2 (B1 – CEFR)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатiв з середнiм рiвнем знань англійської мови, який є достатнiм для спiлкування пiд час навчання, роботи, подорожі та в iнших повсякденних ситуацiях. Кандидати повиннi розумiти, письмово i усно висловлювати свої думки, почуття, погляди у повсякденних ситуаціях, використовуючи простi мовнi конструкції.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (1 година 35 хвилин) i усної (7 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань на визначену тему.

Пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level 2.

Письмовий тест (1 год 35 хвилин)

Завд.

Навичка

Опис

1

Аудiювання

Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв

2

Аудiювання i письмо

Диктант

3

Аудiювання

Текст, закiнчити фразу

4

Читання

Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)

5

Читання

Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв

6

Читання

Вiдповiдi на питання до тексту

7

Читання

Текст, закiнчити фразу

8

Письмо

Написати лист (70-90 слiв)

9

Письмо

Написати текст (100-150 слiв)

Усний тест (7 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 4 частин:

  • розповiдь про себе (монолог);
  • дискусія;
  • опис картинки;
  • рольова гра.

Система оцінювання рівня B1

  • «С», здав на рівень (pass): від 50 до 59 балів;
  • «B», здав вище рівня (merit): від 60 до 69 балів;
  • «A», здав значно вище рівня (distinction): від 70 балів і вище.

Вартість складання тесту

Письмовий + усний тест – 1650 грн.

Наведена цiна не включає додатковi адмiнiстративнi витрати. Остаточнi цiни уточнюйте в Центрi тестування.

Оплата за екзамен проводиться ТIЛЬКИ на розрахунковий рахунок компанiї ЕСТУА через банк. Якщо Вам пропонують розрахуватись готiвкою, прохання звернутися за нашими контактами.