Іспит рівня 1 (А2 – CEFR)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатів з початковим рівнем знань англійської мови, який є достатнім для спілкування у повсякденних ситуаціях i під час подорожі. Кандидати повиннi розумiти дуже короткi простi фрагменти iнформації та висловлювати свої думки чітко i стисло, письмово i усно, у повсякденних ситуацiях.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (1 година 35 хвилин) i усної (5 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань на визначену тему. Для Рівня 1 Elementary тема, як правило, пов’язана із загальновідомими повсякденними ситуацiями, такими як «Дім» або «Покупки».

Пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level 1.

Письмовий тест (1 год 35 хвилин)

Завд.

Навичка

Опис

1

Аудiювання

Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв

2

Аудiювання i письмо

Диктант

3

Аудiювання

Текст, закiнчити фразу

4

Читання

Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)

5

Читання

Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв

6

Читання

Вiдповiдi на питання до тексту

7

Читання

Текст, закiнчити фразу

8

Письмо

Написати лист (50-70 слiв)

9

Письмо

Написати текст (80-100 слiв)

Усний тест (5 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 3 частин:

  • розповiдь про себе (монолог);
  • опис картинки;
  • рольова гра.

Система оцінювання рівня А2

  • «С», здав на рівень (pass): від 50 до 59 балів;
  • «B», здав вище рівня (merit): від 60 до 69 балів;
  • «A», здав значно вище рівня (distinction): від 70 балів і вище.

Вартість складання тесту

Письмовий + усний тест – 1600 грн.

Наведена цiна не включає додатковi адмiнiстративнi витрати. Остаточнi цiни уточнюйте в Центрi тестування.

Оплата за екзамен проводиться ТIЛЬКИ на розрахунковий рахунок компанiї ЕСТУА через банк. Якщо Вам пропонують розрахуватись готiвкою, прохання звернутися за нашими контактами.