Центр тестування при Національному університеті «Львівська політехніка»

Центр тестування – це підрозділ Львівської політехніки для надання послуг з організації проведення Edexcel екзаменів Pearson Test of English з метою встановлення рівня володіння англійською мовою.

Pearson Test of English General

Pearson Test of English General (PTE General) – це міжнародний екзамен з загальної англійської, призначений для оцінки рівня володіння англійською мовою.

PTE General складається з двох частин: письмової (аудіювання, письмо і читання) та усної. Екзаменаційні роботи учасників тестування перевіряються кваліфікованими екзаменаторами у Великій Британії. Усний тест проводиться сертифікованими екзаменаторами в місцевих центрах тестування, його результати також надсилаються у Велику Британію для перевірки.

Екзамен PTE General можна складати тричі на рік: у травні, червні та грудні. Бажаючі повинні зареєструватись
в одному з акредитованих в Україні центрах тестування.

Всі рівні іспиту PTE General відповідають Загальноєвропейській системі оцінки знань з іноземних мов (Common European Framework – CEFR) і мають акредитацію Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) Великої Британії, державної організації, яка контролює і регулює стандарти і якість екзаменів і тестів в Англії і Північній Ірландії.

Рівні іспиту PTE General:

Рівень комунікації / Загально-європейська система / Pearson Test of English / Тривалiсть экзамену (письмова частина) / Тривалiсть экзамену (усна частина)

Foundation / A1 / Рівень A1 / 1 год. 15 хв. / 5 хв.

Elementary / A2 / Рівень 1 / 1 год. 35 хв. / 5 хв.

Intermediate / B1 / Рівень 2 / 1 год. 35 хв. / 5 хв.

Upper Intermediate / B2 / Рівень 3 / 2 год. / 5 хв.

Advanced / C1 / Рівень 4 / 2 год. 30 хв. / 5 хв.

Proficient / C2 / Рівень 5 / 2 год. 55 хв. / 5 хв.

Рівень комунікації

Загально-європейська система

Pearson Test of English

Тривалiсть экзамену (письмова частина)

Тривалiсть экзамену (усна частина)

Foundation

A1

Рівень A1

1 год. 15 хв.

5 хв.

Elementary

A2

Рівень 1

1 год. 35 хв.

5 хв.

Intermediate

B1

Рівень 2

1 год. 35 хв.

7 хв.

Upper Intermediate

B2

Рівень 3

2 год.

7 хв.

Advanced

C1

Рівень 4

2 год. 30 хв.

8 хв.

Proficient

C2

Рівень 5

2 год. 55 хв.

8 хв.